Cookie beleid

Privacy verklaring

Jouw privacy is belangrkijk voor ons


Last Updated On 16-Feb-2024
Effective Date 16-Feb-2024

This Privacy Policy describes the policies of Bildskrift Fotoprints, Alkenhoofseweg 35, Limburg 3520 Zonhoven, Belgiƫ, email: claire@bildskrift-fotoprints.be, tel: 0032468296879 met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (bildskrift-fotoprints.be) (de "service"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de service, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, gelieve dan geen toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de service.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene privacybeleid op de server plaatsen. Het herziene beleid wordt van kracht 180 dagen nadat het herziene beleid op de server is geplaatst, en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de service na die tijd zal uw aanvaarding van het herziene privacybeleid inhouden. We raden daarom aan dat u regelmatig deze pagina bekijkt.

 1. Hoe we met uw informatie omgaan:

  We zullen uw persoonlijke informatie niet overdragen aan een derde partij zonder uw toestemming, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

  1. Analytics

  We vereisen van dergelijke derde partijen dat zij de persoonlijke informatie die wij aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is overgedragen en niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te vervullen.

  We kunnen ook uw persoonlijke informatie openbaar maken in de volgende gevallen: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons, inclusief dit Privacybeleid, af te dwingen; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service in strijd is met de rechten van derden. Als de Service of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

 2. Uw rechten:

  Depending on the law that applies, you may have a right to access and rectify or erase your personal data or receive a copy of your personal data, restrict or object to the active processing of your data, ask us to share (port) your personal information to another entity, withdraw any consent you provided to us to process your data, a right to lodge a complaint with a statutory authority and such other rights as may be relevant under applicable laws. To exercise these rights, you can write to us at claire@bildskrift-fotoprints.be. We will respond to your request in accordance with applicable law.

  Let op dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken, of als u uw toestemming voor de verwerking daarvan intrekt voor de benodigde doeleinden, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie werd opgevraagd.

 3. Cookies enz.

  To learn more about how we use these and your choices in relation to these tracking technologies, please refer to our Cookie Policy.

 4. Beveiliging:

  De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons, en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico's kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen, en bijgevolg kunnen we niet verzekeren of garanderen dat de informatie die u naar ons verzendt, volledig veilig is. U doet dit dan ook op eigen risico.

 5. Grievance / Data Protection Officer:

  Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u contact opnemen met onze Klachtenfunctionaris op Bildskrift Fotoprints, Alkenhoofseweg 35, 3520 Zonhoven, Belgiƫ, e-mail: claire@bildskrift-fotoprints.be. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de geldende wetgeving.